Språk

Många har blivit hjälpta genom åren

Många har blivit hjälpta genom åren!

Eftersom du har hittat hit tror vi att även du är medveten om hur svårt många har det runt om i världen. Fattigdom och misär gäller inte bara andra världsdelar, utan vi möter dem även här i Europa.

Maj-Lis Filantropiska InsamlingsStiftelse, MFS, bildades 1988, men startade redan på 1970-talet, då miljoner människor flydde från sina hemländer i Afrika. Med speciell fokus på Portugal och portugistalande men också i många andra länder utvecklar vi vidare och stöder både långsiktiga program och punktinsatser.

Hoppas du blir berörd av läsningen här på hemsidan.

MLsignatur

Maj-Lis Johansson, grundare

 

Svenska